Slipp huvudvärken – Ta hjälp av en Juristbyrå med tvister

Slipp huvudvärken – Ta hjälp av en Juristbyrå med tvister

Som anställd finns det vissa lagar som är bra att följa. En av de mest centrala lagarna inom arbetsrätt är Lag (1982:80) om anställningsskydd, s.k. LAS, Arbetsmiljölagen. Denna lag reglerar bland annat reglerna för uppsägning. Enligt lag är uppsägningstiden 1-6 månader beroende på hur länge du arbetar för arbetsgivaren. Arbetsmiljölagen gäller för undertecknande och uppsägning av ett anställningsavtal.

Om din anställning slutar med antingen uppsägning eller uppsägning har du som anställd vissa rättigheter. I slutet av avtalet avslutas inte anställningsavtalet omedelbart utan sker inom en viss tidsperiod, den så kallade uppsägningstiden. Under denna period har anställda rätt till lön och andra potentiella förmåner. Efter uppsägning måste du avgå omedelbart utan föregående meddelande. Uppsägning kan endast göras i fall av allvarlig hantering av arbete eller liknande situationer. För att lära dig mer om eventuella tvister klicka här.

Utbildning inom Arbetsrätt

RiVe Juridiska Byrå är en specialiserad juristbyrå och deras jurister är experter som fokuserar på enskilda yrken. De representerar individer, företag och myndigheter med kunskap om arbetsrätt och en unik kunskap om branschen. RiVe erbjuder rådgivning och omstrukturering i olika företag samt utbildning i arbetsrätt. Som Sveriges största arbetsrättsinstitution kan man säga med säkerhet att de känner till arbetsrätten.

Rives utbildning fokuserar på viktiga aspekter av arbetsrätten och ger grundläggande sysselsättning. Efter utbildningen kommer du att ha kunskap om arbetsrätt och tillhörande lagar. Du kommer att ha erfarenhet och kunskap om hur man kan minska riskerna, hur man kan undvika konflikter som arbetsgivare, vilket i slutändan kan kosta företag dyrt. Att arbeta med arbetsrätt kan innebära tillämpning av regler och avtal skrivna i LAS. Arbetsmiljölagen (LAS) är en av de viktigaste arbetslagarna och lagen innehåller flera regler om anställning, uppsägningstider och hur saker händer vid uppsägning. Syftet med lagen är att skydda anställda från eventuella tvister, och det är också avsett att säkerställa att anställningsförhållandet är bra och säkert. Läs mer om utbildning inom arbetsrätt på Rive.