ATLANTOtec-metoden kan bekämpa huvudvärk

ATLANTOtec-metoden kan bekämpa huvudvärk

Behandling med ATLANTOtec-metoden kan bekämpa huvudvärk och migrän, främst genom att behandla området runt den övre skadan där skallen vilar mot atlaskotan. Atlaskotan utför sådan behandling och har gett bra resultat. Behandlingsfasen börjar med att fylla i ett frågeformulär som frågar om ditt nuvarande hälsotillstånd och välbefinnande. Här kan alla kontraindikationer göra det omöjligt att utföra behandling, kontraindikationer kan sträcka sig från svår osteoporos till cancer. Vid graviditet kan du inte heller utföra behandling, men du kan undersökas. Undersökningen är sedan det andra steget i behandlingsprocessen, där musklerna i nacken undersöks manuellt för att mäta förmågan att vrida huvudet. Här kan smärta leda till underliggande problem, men det är inte nödvändigt eftersom det kan ha flera orsaker.

Efter att behandlingen påbörjats använder de infraröd värme och djupverkande vibrationer, som används med speciella vibrationsanordningar. Behandlingen behandlar muskler, bindväv och ligament runt atlaskotan. När musklerna värms upp med infraröd värme utförs en djupverkande vibrationsmassage steg för steg på musklerna. Det sista steget i behandlingen är en vibrationsmassage vid vissa punkter i övre nacken.

Efter behandling mäts och dokumenteras rörlighet och belastning. Syftet med detta är att undersöka eventuella förändringar före och efter behandlingen. Atlaskotan ger behandling med hjälp av ATLANTOtec-metoden som rekommenderas för att skapa symmetri och balans genom djup vibrationsmassage. Behandlingen har visat sig vara effektiv mot bland annat spänningshuvudvärk och migrän.