JGL:s ledarskapsutbildning om jämställdhet

JGL:s ledarskapsutbildning om jämställdhet

Med MeToo-rörelsen som har ökat under de senaste åren har behovet av kunskap och utbildning om jämställdhet och jämlikhet mellan könen blivit tydligare än någonsin tidigare. För att förhindra sexuella trakasserier, dominanstekniker och andra ovälkomna beteenden på arbetsplatsen måste vi ha en grundläggande förståelse för jämställdhet och jämlikhet. Det är där JGL ledarskapsutbildning kommer in i bilden.

Syftet med JGL utbildning är att ge deltagarna den kunskap de behöver för att självständigt förhålla sig till jämställdhetsfrågor på ett sakligt sätt, genom ökad medvetenhet om normer. Utbildningen är populär bland statliga organisationer eftersom den är ett effektivt sätt att främja jämställdhet på arbetsplatsen.

Vad du kommer att lära dig under utbildningen

JGL-utbildningen om jämställdhetsledarskap täcker ett brett spektrum av ämnen som är viktiga för alla som vill främja en mer jämställd arbetsplats. Några av de ämnen som kommer att behandlas är bland annat följande:

  • En introduktion till genusteori och dess betydelse
  • En översikt över destruktiva sociala strukturer som leder till ojämlikhet
  • Strategier för att främja jämställdhet på arbetsplatsen
  • Hur man identifierar och bekämpar diskriminering
  • Och mycket mer!

Genom den här utbildningen får du den kunskap och de färdigheter du behöver för att bli en effektiv ledare för att främja jämställdhet i din organisation. Om vi alla arbetar tillsammans för att kräva mer jämställda arbetsplatser kan vi åstadkomma bestående förändringar som gynnar alla.

Slutsats

Om du är intresserad av att lära dig mer om hur du kan främja jämställdhet på din arbetsplats kan du anmäla dig till JGL ledarskapsutbildning på Corecode idag! Med denna värdefulla kunskap i bagaget kommer du att vara redo att vidta åtgärder och göra skillnad i din organisation. Tillsammans kan vi skapa en mer jämställd värld för alla.